Szarady by odry

De ostörda rullarna i Odry-distriktet blev en öppen lockelse för globetrottare som letade efter hemlig historiografi, omoraliska och mist-mystiska livsmiljöer. Människorna här som följer det nuvarande landskapet kan se ett av de mest bekanta turistlekarna. Det naturliga och arkeologiska reservatet som heter Kamienne Kręgi. Snabbt kan fortarna komma från det brådskande omnämnandet av Odra-bosättningen, men den behöriga utgångspunkten för att känna denna omänskliga position är mer nära Tuchola.Vad är det som väcker de närvarande i den nuvarande reservationen?Den verkligaste loken på sin nuvarande plats är mystiska megaliter och gravhögar - en omodern kyrkogård, från vilken utforskarna lindrade mycket mystiska intriger. Stencirklarna är desamma men inte en makalös nekropolis - så för det första för människor ett mycket märkligt naturreservat, som planerades 1958. Framför allt ger eleganta och omänskliga höjder denna oro. Det sades att i den totala reservens lokaler (så över 16 hektar formuleras mer än 40 arter av mossor, också tillväxter, varav hälften av de nuvarande gemensamma nivåerna för postglacial timme i tundran uppskattar i de ljusa direktoraten.