Service av ett kassa med fakturering

Varje installation ska vara försäkrad och bör övervakas mot elektrisk stöt. Ett sådant skydd i vilket som helst avseenden är effektivt genom jordning som uppstår genom sambandet mellan andra metallstrukturer i byggnaden.

Revitalum Mind Plus

När vi vittnar om jordning, anser vi regler för varje tråd, som är gjord av guiden. Denna kabel i avgörande utsträckning förbinder den elektrifierade kroppen med marken. En sådan kombination resulterar i att den elektrifierade kroppen accepterar eller ger bort ett visst antal laddningar som neutraliseras. Jordning visar sig från flera delar. De diskuterade delarna bör framför allt omfatta system- och jordkablarna, anslutningskabelarna och jordklämman på plockarna, jordningsstången och jordningstrådarna.När du informerar om jordning kan du namnge flera sätt. De är för det första malda försvar för att ha en kombination av metalldelar som överför den elektriska utrustningen av jordelektroden. Den nuvarande jordelektroden är i första hand ett medel för skydd mot elektrisk stöt. Ett annat sätt är funktionell jordning. Det kallas ovanför arbetsplatsen. När man definierar dem kan det sägas att det finns en jordning av ett specifikt elkretsmål. Huvudsyftet med denna jord är först och främst den korrekta eldrift även felförhållanden, men också ofta. Det medför skydd av lågspänningsnät. Denna hjälp är klar före effekterna av högre spänningsövergångar. Utföres helt enkelt till sin konstruktion, och även alla elektriska anordningar, som fritt är associerade med distributionsnät eller planen levereras med en spänning som är högre än 1 kV. Jag pratar om strömförsörjning via en omvandlare eller en transformator.Nästa typ är jordningsskydd. Hans första uppgift är i första hand funktionen att leda atmosfäriska utsläpp till marken.Den sista typen är markerad, kallad extra. Vanligtvis är de beställda vid brandskyddsmöjligheter. De kan kombineras mer i mät- och säkerhetssammanhang.