Nmp rening

Magnetiska filter är ett relativt nytt koncept inom rening av vätska från partiklar. De är emellertid en standardlösning för framgången för oljor och dessutom kylmedel. Magnetfiltrering är huvudsakligen ekonomisk, effektiv och ekologisk.

Magnetfilter används främst för att skydda industriella centralvärmeinstallationer och varmt vatten. De är också dedikerade till skyddet av kyl- och värmeanläggningar och alla typer av enheter som placeras i dessa installationer. Magnetiska filter skyddar först och främst mot föroreningar från fasta ämnen. Magnetiska filter är för det första en skala för att förhindra skador på installationen och enheterna monterade i den. Överväg också planen för att öka effektiviteten hos installerade magnetisatorer. Och de ger en chans att minska kostnaderna för drift eller underhåll av utrustning och minska motståndet mot vatten eller vätskeflöde på byggarbetsplatser.Ett magnetfilter har många fördelar och också många tillämpningar. Magnetiska filter kan hittas i vattenförsörjningsinstallationer (vattenförsörjning av installationer, slutna konstruktioner, med hjälp av givna anordningar som levereras med nyttjevatten (t.ex. tvättmaskin, i konstruktioner med tvungen cirkulation.Att välja rätt magnetfilter bör i första hand fokusera på processparametrar. Det handlar främst om arten, typen av processvätska, mängden och styrkan av föroreningar och effektiviteten vi vill göra och den förväntade filtreringseffektiviteten.Det finns inga slutliga material i magnetisk filtrering. Arbetsdelarna för filter kan rengöras och ett magnetiskt filter har låg flödesmotstånd. Vissa magnetfilter har förmågan att fånga partiklar som väger mindre än 1 mikron. Föroreningar från filtret behandlas i halvtorra strukturer, varför vätskeförlusten är extremt lägre. Men magnetisk filtrering ger högre investeringskostnader. Först och främst är kostnaden för ett magnetfilter otroligt bredare än för framgången för standardmembranfilter. I själva verket är det då en specifik nackdel med magnetiska filter, som mycket snabbt jämnas tack vare en stor minskning av driftskostnaderna.