Matematiskt program for interaktivt brade

Nuförtiden, i en klubb med en mycket snabb utveckling av nya FEM-datorteknologier (finite element method, försvarade den sig snabbt med ett särskilt viktigt verktyg för numerisk analys av olika konstruktioner. FEM-modellering har funnit mycket svår tillämpning inom praktiskt taget alla moderna teknikområden förutom tillämpad matematik. Enkelt uttryckt är FEM en svår metod för att lösa differentiella och partiella ekvationer (efter diskretisering i bra utrymme.

https://optima-fl.eu/se/Flexa Plus Optima - En beprövad lösning för lederna!

Vad är FEMDen finita elementmetoden är på samma gång bland de enklaste datormetoderna för att bestämma spänning, generaliserade krafter, deformationer och förskjutningar i de testade strukturerna. FEM-modellering placeras på karosseriplanen för ett större antal ändliga element. När allt kommer omkring kan varje enskilt element skapa några approximationer, och alla okända (främst förskjutningar representeras av en extra interpoleringsfunktion, med värdena på själva funktionerna i ett stängt antal punkter (vanligtvis kända som noder.

Tillämpning av FEM-modelleringI modern tid, med FEM-metoden, undersöks strukturstyrka, spänning, förskjutning och simulering av eventuell deformation. I datormekanik (CAE med uppmärksamhet från denna form är det möjligt att studera både värme och vätskeflöde. FEM-metoden är också idealisk för studier av dynamik, maskinstatik, kinematik och magnetostatisk, elektromagnetisk och elektrostatisk interaktion. FEM-modellering som utgör uppnådd i 2D (tvådimensionellt rymd, där diskretisering huvudsakligen reduceras till att dela upp en specifik avdelning i trianglar. Med den här metoden kan vi beräkna de värden som visas i valet av ett givet system. I denna form finns det dock några begränsningar att tänka på.

De största fördelarna och nackdelarna med FEM-metodenDen största fördelen med FEM är just möjligheten att uppnå korrekta resultat även för mycket snygga former, för vilka det skulle vara mycket svårt att utföra de vanliga analytiska beräkningarna. Vid implementering innebär detta att vissa problem kan spelas i datorns sinne, utan att behöva bygga dyra prototyper. En sådan mekanism underlättar i hög grad hela designprocessen.Uppdelning av det studerade området i allt yngre element resulterar i mer exakta beräkningsresultat. Det borde också vara och om det faktum att det finns samma återköpta mycket större efterfrågan på många moderna datorer. Man bör komma ihåg och att man i ett sådant fall också bör ta hänsyn till vissa beräkningsfel som uppstår från flera tillnärmningar av bearbetade värden. Om det undersökta området kommer att bestå av flera hundra tusen andra element som kan ha icke-linjära egenskaper, måste beräkningen i denna form ändras tillräckligt i dessa iterationer, så att den slutliga lösningen blir bra.