Matematiska program gratis

I ett kontrakt med mycket snabb utveckling av nya datortekniker blev FEM (ändamålsmetoden idag ett extremt prestigefyllt verktyg för numerisk analys av olika konstruktioner. MES-modelleringen har funnit en betydande tillämpning i praktiskt taget alla moderna teknikområden även i tillämpad matematik. I de enklaste termerna, när man talar MES, är det en känslig metod att lösa differentiella och partiella ekvationer (efter tidigare diskretisering i rätt utrymme.

Vad utgör MESDen ändliga elementmetoden, alltså för närvarande den mest populära datormetoden för bestämning av stress, generaliserade krafter, deformationer och förskjutningar i de analyserade strukturerna. FEA modellering sätts på kroppens system för det totala antalet ändliga element. I området för varje enskilt element kan vissa approximationer skapas, och alla okända (huvudsakligen förskjutningar representeras av en ytterligare interpoleringsfunktion, med användning av värdena för arbetena själva i ett slutet antal punkter (i synnerhet kallade noder.

Tillämpning av MES modelleringI nuvarande tider kontrolleras styrkan i strukturen, spänningen, förskjutningen och simuleringen av eventuella deformationer med användning av FEM-metoden. I datormekanik (CAE kan denna teknik användas för att testa värmeflöde och vätskeflöde. FEM-metoden är perfekt utformad och för studier av dynamik, statik för maskiner, kinematik och magnetostatiska, elektromagnetiska och elektrostatiska effekter. MES modellering som fanns förskjuten i 2D (tvådimensionellt utrymme, där diskretisering huvudsakligen är begränsad till att dela en viss avdelning i trianglar. Tack vare det här formuläret kan vi räkna värdena som visas i tvärsnittet av ett givet system. Det finns emellertid några begränsningar för den aktuella vägen som ska hämtas.

De största nackdelarna och fördelarna med FEM-metodenDet viktigaste värdet av MES är verkligen möjligheten att erhålla korrekta resultat även för mycket snygga former, för vilka det tyvärr var ovanligt enkelt att utföra vanliga analytiska beräkningar. I praktiken betyder det att vissa problem kan spelas i en dator, utan att det behövs bygga dyra prototyper. Denna mekanism underlättar hela designprocessen i yttersta vikt.Uppdelningen av det studerade området till någonsin kortare element resulterar i mer exakta beräkningsresultat. Det bör också komma ihåg att det idag finns en mycket högre efterfrågan på beräkning av moderna datorer. Man bör också komma ihåg att man i så fall borde dela mycket och med varje beräkningsfel som uppstår vid många approximationer av de bearbetade värdena. Om det studerade området kommer att byggas av flera hundra tusen olika element, vilka är de icke-linjära egenskaperna, då måste beräkningen perfekt modifieras i andra iterationer, så att slutprodukten blir viktig.