Kassaregistreringskurs

Kvittot från novitus lupokassregistret är ett extremt viktigt dokument för investerare och användare. Det här är skyldigheten att utfärda sådana bevis på försäljning, den senare bör alltid ta bort kvittot med dem.

Tyvärr betalar de flesta av oss inte mycket uppmärksamhet på sedlar, vilket i exemplen kan innefatta tragiska konsekvenser. Hur länge ska vi ta sådana utskrifter från kassaregister och i vilka lokaler kan de vara användbara för oss?

När det gäller entreprenörer är saken ganska enkel. De borde skydda kopior av kvitton i 5 år - vid en revision av statsskatteavdraget. Varför, dock ett sådant dokument för kunden?Detta låga pappersskrot i strömfall kan göra en stor skillnad. Om vi känner till giltigheten hos ett kassakvittot och vi vet på vilket sätt att lagra ett sådant dokument korrekt kan vi få mycket. Detta fungerar framför allt nuvarande fall där vi vill annonsera den köpta produkten eller ge den och få sina pengar. I det här fallet kommer säljaren att begära att vi visar kvittot - bekräftelse på den annonserade transaktionen. Hur lång tid måste vi ha för närvarande när kvittot fungerar för oss när vi gör ett klagomål? Om vi köper matprodukter kan vi rapportera problem relaterade till dem upp till 3 dagar. Mycket längre bör vi lagra dessa kvitton, som är ett dokument för inköp av kläder, skor, möbler eller RTV-utrustning. Här utfärdar lagen oss så många som 24 månader för att upptäcka fördelen också att lämna in klagomål. Just när vi inte har ett kvitto kommer vårt klagomål inte att accepteras. Ju större fördelen med de annonserade varorna är desto mer verklig förlust kombinerat med bristen på ett dokument som bekräftar sådan försäljning.

Låt oss komma ihåg om kvitton säljaren måste ge oss när han handlar. Låt oss sätta dessa dokument på ett liknande sätt. Vi kan skapa kuvert där vi organiserar kvitton i kronologisk ordning, vi kan ägna en speciallåda till den sista förpliktelsen. Det är viktigt att dokumentet som bekräftar de transaktioner vi har gjort skyddas så länge det blir grunden för att lämna in ett klagomål.