Kassaregister juridisk radgivare

Varje företagare som vill sälja varor eller tjänster för arbete för finansiella personer som inte bedriver verksamhet måste ha ett kassa register. Det anger inte om säljaren är momsbetalare eller om han avstår från sådana uppgörelser. Vilka är skyldigheter för ett skattekassregister?

Att ha ett kassaregister bör först och främst kontrollera om det är obligatoriskt att registrera på försäljningskontoret den försäljning som krävs. Vid småförsäljningar, som sällan utförs, är det sannolikt att en effektivare lösning är att utveckla rekord i den icke-dokumenterade försäljningsstatistiken. Undantag från behovet av att ha ett kassaregister har specificerats i finansministeriets dekret av 4/11/2014 i historien om undantag från skyldigheten att föra register med hjälp av kassaregister.Låt oss ta hand om det faktum att vi vid köp av första kassan har rätt till återbetalning av upp till 90% av dess förmåner, men inte mer än sju hundra zlotys. En betydande bekvämlighet, även för köparen, såväl som leverantören, kommer att vara ett korrekt konfigurerat kassa, så den som upptar hela katalogen av erbjudna varor eller tjänster. För en man är den obestridliga fördelen med denna omständighet det faktum att han kommer att få ett kvitto, vilket han kommer att ge som en möjlig grund för återvändande.

Grunderna för att spela beloppet kommer att vara skattebetalning av kassaregisteret. Vad räknar hon med? Det finns den sista engångsförfarandet och vissa förfaranden, vilket innebär att skattebetalarnas skatteidentifikationsnummer till skattemodulen är permanent. Naturligtvis kan vi få ett kassaregister och inte göra en finansiell sanering, trots allt kan ett sådant finansiellt kassaregister användas endast på ett icke-skattemässigt sätt. Det är särskilt viktigt att skattesättningen av kuporna ska utföras av en erfaren tekniker. För att ett fel ska lyckas är det nödvändigt att köpa ett nytt kassa.

De viktigaste förpliktelserna i skattekassan ska skrivas ut och överlämnas till användaren varje gång han köper, och en gång om dagen skriver ut en daglig rapport. En gång i månaden (den första dagen i varje månad ska en månadsrapport skrivas ut. Det borde vara och ha en obligatorisk granskning. Det bör göras efter 24 månader med att använda kassan. Låt oss också komma ihåg om lagring av kvitton och rapporter: lagstiftaren ålägger entreprenörer att hålla kopior av rullar och dagliga rapporter för en period på fem år, kvitton i två år (från slutet av skatteåret. En viktig fråga är också att komma ihåg att efter fem år borde entreprenören obligatoriskt ersätta kassamodulen.