Kassa som maste

Skyldigheter som faller i kassaregistret innehåller inte bara arbete relaterat till inköp och skattefinansiering. Tvärtom handlar de framförallt i den senare perioden där vi använder ett särskilt kassaregister. Så vad är meningen med att stänga arbetsuppgifterna?

Vad innebär skattskyldigheten för oss som egendom samt användningen av kassaregister?

1. Kvitton, kvitton.

Eron Plus

Det viktiga är att utfärda kvitton. Du har hört talas om åtgärder för att få kunder att använda kvitton från säljare. Något sådant arbete? Kvittot är en symbol som beskattningen på Skatteverket har formulerats i återförsäljarens uttalanden. Bristen på kvitto kan gälla den sista som den här skatten inte har beaktats. Så vi har här för att arbeta med medicin, till exempel skatt och konkurrens orättvisa.

2. Daglig finansiell rapport.

Den dagliga finansrapporten är den andra skyldigheten som entreprenören är tvungen att. Tja, efter att ha lämnat varje dag (men också innan handeln påbörjas nästa dag är entreprenören ansvarig för att utföra rapporten. I det kommer det att finnas ett visst skattevärde som entreprenören ska betala till skatteverket, vilket är viktigt för vårt huvudkontor. Enkelt? Låt oss komma ihåg att denna rapport utgör ett klagomål i händelse av en skattekontroll.

3. Månadsvis finansiell rapport.

Liksom i fallet med en daglig rapport är det också nödvändigt att utföra en analog månadsrapport. Poänget är givetvis att ta hänsyn till värdet av hela den skatt som vi behöver betala för hela månaden. Hur ska vi göra denna rapport? Av denna anledning är saken ganska enkel. Månadsvis finansiell rapport, önskar göras senast den föregående dagen i månaden han behandlar.

4. Kassaregister.

Hämta fördelarna med finansiell kassa, blandad och med skyldigheten att skriva in i kassan. Det är viktigt att dessa poster, när alla böcker hålls, hålls i en lägenhet som ligger i närheten av kassaregister. Självklart kommer dessa texter att kontrolleras under den skattegranskning som utförs av företagets skattekontor.

Sammanfattning: & nbsp; Kassaregister & nbsp; har många ansvarsområden. Vi skyddar dem dock, vi har en garanti för att vi implementerar dem lagligt. Vi kan enkelt bevisa detta när vi utför olika skatteinspektioner, skapade av skatteverket.