Kassa register skarpa era285p

När vi säljer varor eller tjänster till individer (som de som inte driver affärer, kommer vi att få hjälp av ett kassa eller en finansiell skrivare. Efter inköpet är det ytterst viktigt att skicka in en skatteanordning och skattefinansiering. Alla formaliteter relaterade till kassaregisteret bör vara klar inom två månader efter det att de köptes.

Inlämning till chefen för det berörda skattekontoret bör göras innan vi börjar registrera försäljningen i kassan. Vad ska inkluderas i en sådan anmälan? Först av allt måste du skriva vilket kommer att vara ett betydande antal kassaapparater spelade i företaget. Du bör också ge adresserna till platser där de kommer att hämtas.Förordningen av finansministern den 29 november 2012 reglerar exakt hur redovisningen av kassaregister ska ske. Tillsammans med dem, senast på dagen för att förlora rätten att avgå från att vara kassa, är det nödvändigt att montera mer än en del av kassaregisterna som rapporterats till chefen för skattekontoret. Tillsammans med anledningen till nästa månad bör andra kassaregister ingå i bokföringen.När vi redan är anmälda och placerat kassaregister måste de skattas. Det är nödvändigt om vi vill använda kassaregister och skrivare i affärspraxis.

Vad räknar sig med att skattebetalningen av kassaregistret räknas? Vid fördelning av skattemodul (Taxpayer Tax Identification Number till skattekassan. Tänk på den aktuella engångsoperationen, varaktig och bestående. Det är oerhört viktigt att finansieringen av kassaapparaten skapas i ett professionellt läge, av en utbildad tekniker förberedd för den sista. I händelse av ett fel kan det vara omöjligt att lösa den felaktiga skattesättningen, du måste köpa ett nytt kassa, vilket innebär en stor kostnad. Tack vare skattemyndigandet av kassaregisteret kommer det att vara möjligt att driva i skattemässigt läge. Från precis i kassans sinne kommer dagliga rapporter att skrivas, innehållande annonser om daglig försäljning.Efter beskattningen av kassan inom sju dagar ska den rapporteras till chefen för det behöriga skattekontoret. Detta hjälper dig att få ett registreringsnummer.