Gastronomi diken

Till följd av den engelska termen coaching & nbsp; (som betyder utbildning är namnet på en interaktiv utbildning process, genom att göra de tekniker som är förknippade med psykologiska fält. Det är den senaste modellen av utbildning räkna på prestanda hos beslutsfattandet i projektet uppfylla sina professionella frågor, som hjälper andra personer eller företag i mer dynamisk tillväxttakten och gör det möjligt att effektivisera företaget. & Nbsp; Instruktörer dessa operationer är tränare som gör med våra män på avlägsna plan t.ex.. i klubben med sin verksamhet, utvecklingsarbete och även diskutera frågor som rör relationer med andra typer.

Professionell coaching gör det möjligt för kunderna att fatta bättre beslut, använda sina egna förutsättningar mer specifikt, ange våra mål och fokusera på att optimera aktiviteter som syftar till att erhålla dem. Coaching är en process av självförbättring, är det viktigaste ämnet för att förbättra kundernas förtroende tudzież visa stöd i den autonoma avsikt gör nyheter baserat på sina projekt och program deras intellektuella. Andra karakteristiska delar i övningarna för & nbsp; anställda i form av coaching är:

coaching är helt frivilligt;tränaren har inga direktiver att utse till kundenhan lär inte människor, han läker bara dem i förberedelseprocessen;den är gjord på grundval av frågor och stimulerar tänkande;Det måste finnas en atmosfär av respekt och hjälp för kundens åsikter.objektet skickas för specifika ändringar.