Dammavlagsnande i cykloner

Innan du installerar hela dammuppsamlingssystemet på ett visst ställe måste en bra dammuppsamlingsmetod installeras. Det lämpliga systemet demonstreras av ett system som är speciellt utformat, individuellt anpassat till lägenheten i lägenheten med speciell pollinering.

Design av dammsugningssystem är en tjänst som bör beställas av ett lämpligt ingenjörsföretag. Innan kontoret och dess folk faktiskt är intresserade av den ursprungliga utformningen av systemet i den ordning de behöver veta huset och göra specifika frågor och praxis. I ett urval av lämpliga ventilationsmaskiner, måste kontakten redan vara bekant med detaljerna i produktionsverksamheten och ta första designarbetet på principen och praktik observationer. Allt ska vara exakt och enkelt, så att det utformade dammutsugningssystemet i perspektiv är bra programmerat i det angivna varumärket. Under pre-konstruktionsanalys är viktigast för att bedöma hastigheten på luften i en förorenad plats, är det viktigt att definiera den mängd av rumsluften förändras med sanepidu standarder och uppskatta hastigheten på luften i rörledningarna, med hänvisning till att förhindra att föroreningar. Så mycket och korrekt uppskatta och fördela all nödvändig information för att utforma ett dammfiltreringssystem är bra, kommer han att utsikterna har gjort vårt arbete, och kostnaderna för dess verksamhet inte kommer att vara för hög. En bra avhämtningsmetod blåser också in i renluftshallen och återhämtar den hjälpsamma luften på vintern. Genom valet av lämplig utrustning nawiewających och lämpliga stoftavskiljare, luften kan inte bara renas och får endast i form av en öppen eller ren luft. En korrekt utformad dammuppsamlingssystemet, som infördes av ledningen för fabriken tillräckligt sedan bara installera det och noggrant underhållas och rengöras för att undkomma sin fyllning och kontinuerlig skador. Tack vare en sådan anläggning kommer allt avlufts- och ventilationsutrustning att fungera effektivt och kommer att kunna utföra sin verksamhet i stor skala och de anställda kommer att arbeta i välrenoverade rum.