Dammar med lagre granulering

Produktionstekniska processer åtföljs av utsläpp av dammförorening, särskilt vid utvinning av råmaterial, krossning, slipning, blandning och screening. Bortsett från buller representerar industriellt damm det verkliga hotet för hälsan hos personer som arbetar på ett sådant ställe.

På grund av vårdperioden för hälsan räknar vi med:- irriterande damm,- giftigt damm,- allergiframkallande damm,- cancerframkallande damm,- fibröst dammDen grundläggande betydelsen i medietillverkande dammföroreningar är användbart förebyggande genom användning av individuellt och kollektivt dammskydd.Individuellt skydd omfattar:- Andningsskydd,- halvmasker med utbytbara filter och absorberare,- spel med utbytbara filter och absorberare,- hjälmar och skyddshattar.Kollektivt dammskydd omfattar: luftnings- och ventilationssystem, stoftutvinningssystem, fristående fläktar och fläktar.Dammsugningsanordningar räknas på: gamla och våta dammsamlare.Vanligen använda dammsamlare är: sedimenterande kamrar, dammsamlare med filtreringsyta, cykloner och multicykloner, elektrostatiska utfällare, våtdammsamlare.Avvecklingskamrarna är några av de vanligaste dammsamlarna med låga byggkostnader. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är den dåliga effektiviteten av avhärdning, varför de vanligtvis används i kombination med andra dammsamlare. Filter utmärks av långvarig effektivitet av driften. Kombinerade inom keramik och metallurgiska sektorer är de de bästa dammsugningsmetoderna. Våt dammsamlare använder vatten för att neutralisera det släppta dammet. Biverkningen är avloppsvatten som uppstår vid slutet av överföringen av föroreningar till vätskan. Speciella, andra lösningar skulle gärna användas för explosionsfarlig atmosfär, för vilka avdrivningsanläggningar måste vara ATEX-certifierade.Valet av en avhämtningsanordning beror också på industrin från den specifika risken.