Bogseringskrok elektrisk systemdiagram

Elektrisk installation är en svår organism där allt måste fungera tillsammans. Om ett element misslyckas kan en stor olycka inträffa. Oftast återgår den till en dödlig elektrisk stöt eller en eld, där människor också kan dö. Därför måste du komma ihåg om elektriska installationer, regelbundna inspektioner utförs av kvalificerade elektriker, lösa också alla defekter regelbundet.

Bland de viktigaste rollerna i någon elektrisk installation är valet av säkerhet. Du kanske vill ha vår handling eller hälsa från detta allvarliga element. Säkerhet bör placeras på många sidor. Det antas från huvudsäkring, som måste ha den nominella ström som kraftverket etablerat vid undertecknandet av kontraktet för elförsörjning. Det tas för att göra det omöjligt att få en större dos av el än den nuvarande standarden visar. När detta hände skulle elkablarna framför vår lägenhet eller hus brännas ut.Därefter har vi elmätare och som ett resultat huvudväxeln. Denna fördelning är hjärtat i den elektriska installationen. Varje krets tar sitt ursprung direkt där. Allt är försäkrad med en lämplig säkring, med en nominell strömstyrka. Valet av säkerhet ska göras av en professionell elektriker som ska genomföra elinstallationsprojektet för oss innan det är klart. Under den aktuella säsongen kommer det att bestämmas hur många kretsar det behandlar, vilket också kommer att driva vilken trend som kommer att flöda i dem. Det är då extremt viktigt, eftersom det beror på det valda tvärsnittet av ledningar och följaktligen en säkring med en bra nominell ström. Principen är exceptionellt användningen av så kallad selektivitet av skydd, tack vare vilken vid en kortslutning endast säkring av ett visst område kommer att stängas av, men inte det huvudskydd som skulle avbryta energiförsörjningen till hela huset.